E-mail gebruikstip!

Als u facturen met uw Gmail-app verzendt, wordt standaard uw Gmail-adres als afzender gebruikt. Door een tweede account toe te voegen in uw Gmail-app kunt u ook vanuit dit e-mail adres uw PayZo-facturen verzenden.

Zoek daarvoor het adres van de e-mail server van uw provider op. Verder dient uw e-mail-adres met wachtwoord ook vast te leggen in uw Gmail-app.

Hieronder een aantal nuttige links: