Met PayZo veilig en simpel e-factureren

E-mail is inmiddels een algemeen aanvaard digitaal communicatiekanaal, zowel zakelijk als privé. Echter het veilig verzenden via de e-mail is niet zonder risico. Daarom wordt voor het verzenden van financiële informatie liever gebruik gemaakt van digitale alternatieven. Voor het verzenden van facturen wordt bijvoorbeeld in Europa gebruik gemaakt van het PEPPOL-netwerk. Door hiervan gebruik te maken is manipulatie van de factuurinhoud onmogelijk en bestaat over de identiteit van de verzender geen twijfel. Verzenders dienen zich echter te registreren bij een provider voor gebruik van dit netwerk.

Voor verzenders die relatief weinig facturen verzenden maken de gevraagde kosten en de moeite het gebruik van dit netwerk onaantrekkelijk. Een aansluiting vraagt ook een aanpassing aan uw eigen IT-systeem. Een verzending via de e-mail heeft in dit geval duidelijk voordelen. PayZo kan voor deze groep van ondernemers een passende en veilige e-factureringsoplossing bieden.

Het gegeven dat een datafactuur eenvoudig kan worden beveiligd en dat e-mail voor iedereen beschikbaar is, combineert PayZo in haar oplossing: veilig én simpel! Met de PayZo-app maakt u naast de PDF-factuur ook een datafactuur, waaraan automatisch een digitale handtekening kan worden toegevoegd. Dit regelt u met slechts twee vinkjes in de Instellingen van de PayZo-app. Als formaat kunt u bovendien kiezen uit de Nederlandse SI-UBL of de Europese EN-16931 standaard.

De digitale handtekening volgt de laatste standaard op het gebied van het gebruikte dataformaat (UBL). De beveiliging bestaat uit het versleutelen van de zgn. hash van de inhoud van het document en deze bij ontvangst te vergelijken met de opnieuw berekende hash. Voor het versleutelen wordt gebruik gemaakt van asymmetrische encryptie-sleutels, waarbij de zgn. private key van de verzender geheim blijft en de zgn. public key wordt mee verzonden om de ontvangen versleutelde hash  te ontsleutelen.

PayZo biedt met haar PayZo-app al geruime tijd de mogelijkheid om naast de PDF-factuur ook een datafactuur (met digitale handtekening) mee te zenden. Met haar gratis PayZieZo-app kan elke ontvanger van PayZo-facturen nu ook eenvoudig verifiëren dat de datafactuur niet is gewijzigd tijdens de verzending (integriteit). Dit biedt tevens de zekerheid dat de factuur ook daadwerkelijk verzonden is door de verzender, zoals vermeld in de factuur (authenticiteit). De PayZieZo-app maakt gebruik van de standaard connectiemogelijkheden van e-mail servers (POP3 of IMAP). De app biedt verder de mogelijkheid (als de verzender online betalen faciliteert) de factuur direct te betalen.

Voor een impressie van de PayZieZo-app, zie onderstaande schermvoorbeelden: